ALTÁN Redes and SCT receive prestigious WITSA Award - ALTÁN REDES